eAU Score

A
B
C
D
E
  • pvs-hat-praxen-geschult 2/2 Alltagstauglichkeitskriterien* und 4/5 Usability-Kriterien**
  • erezpt-funktion-eingefuehrt 2/2 Alltagstauglichkeitskriterien* und 3/5 Usability-Kriterien**
  • nimmt-an-testphase-teil 1/2 Alltagstauglichkeitskriterien* und 3/5 Usability-Kriterien**
  • testphase-angemeldet 3/7 Gesamtkriterien */**
  • erfuellt-standards weniger als 3/7 Gesamtkriterien */**

Screenshots

Kontakt

RED Medical Systems GmbH

Lutzstraße 2
D-80687 München
E-Mail: info@redmedical.de
Tel.: +49 8999 743 72 72

Infos zum Hersteller